در برخی از دستگاه های فن کویل منفذی که برای خروج هوا می باشد را توسط پیچ مسدود کرده اند و یا در برخی دیگر از آن ها برای این منظور شیر دستی قرار داده اند. قرار دادن این منافذ جهت خارج شدن هوا به این دلیل می باشد بعد از مدتی استفاده، دستگاه دچار هوا گرفتگی می شود که لازم است عمل هوا گیری حتما انجام شود.

مزایای وجود شیر هوا گیری دستی


وجود شیر هوا گیری دستی دارای مزایای زیادی می باشد و از جمله آن این می باشد که نیازی به یک فرد متخصص نمی باشد و هوا گیری به سادگی انجام خواهد شد. شما هیچ نیازی به استفاده از پیچ گوشتی و سایر تجهیزات و ابزار آلات مشابه ندارید. به دلیل این که در آن شیر قرار دارد سبب می شود که بتوان به راحتی مسیری که برای خروجی هوا و آب می باشد را توسط شلنگ تعبیه شده جهت داد که آب در درون سینی تخلیه شود و بر روی سقف نریزد. از دیگر مزایایی که برای آن می توان ذکر کرد این می باشد که دیگر نیازی به داشتن فضای بیشتر جهت راحتی در سرویس دهی نمی باشد و در پی آن باعث می شود که ابعاد دریچه فن کوئل نصب شده بر روی سقف و زیر دستگاه کم تر و کوچک تر شود.