قدم اول: سیم کارتیک ابزاررای بیرون کشیدن سیم کارت در سوراخ کنارجک هدفون ،تازنی که سینی سیم کارت ظاهر شود .قدم دوم : درپوش سیم کارت را به دست بگیرید وان را از دستگاه خارج کنیدقدم سوم: پوشش انتناین تصویر نشان دهنده دوزیانه و دو به اصطلاح دستگیره ای است که واقع شده در زیر پوشش انتن باید به سمت پوشش سیاه هل داده شود تا انها را ازاد کندقدم چهارم :مطمعن شوید که جداکننده را بین اتصال داک یا جایگاه اتصال وپوشش انتن سرمی دهید یا میکشانید نهدر داخل اتصال به تنهایی.یک جداکننده فلزی را وارد کنید در شکاف بین اتصال داک یا جایگاه اتصال به تنهایی و پوشش انتن و به ارامی در نزدیکی دوزبانه قرار دهید تا شکاف کوچک بین پوشش انتن و قاب جلویی ایجاد شودقدم پنجم : وارد کنید بازکننده ای پد را درفاصله بین پوشش انتن و قاب جلوییقدم ششم: پوشش انتن را از هردوطرف بدست بگیرید و ان را خارج کنید از دستگاه این وصله نیازمند کمی نیرواست اگر به اسانی ازاد نشد اطمینان حاصل کنید که پوشش انتن به اندازه کافی بالا امده تا ازاد شدن به دست اید.تعمیرات موبایل در کرجقدم هفتم : غلاف3 پیچ که پایه عقب یا نپل عقب را به دستگاه وصل می کند و نگه می داردقدم هشتم : گرفتن یک ایفون باز یک شاهکار چالش برانگیز است پس از ان دل سرد نشوید یک نفس عمیق بکسید و اطمینان حاصل کنید که زمان زیادی برای انجام کار داریدسوراخ مربع کوچک جایگاهی است برای وراد کردن مضراب دندانیقدم نهم : شروع کنید به دراوردن پایه عقب درگوشه با دکمه هاسر دهید مضراب دندانی را کاملا در سوراخ مربع شکل ممکنه لازم باشه ابزار را یا بکشبد تکان دهید و نیروی زیاد و قابل توجهی رو اعمال کنید تا ان را تمام کنید.قدم دهم : بالا بکشید پایه عقب را توسط ها دادن وکشیدن مضراب دندانی در خلاف جهت ساعت در یک حرکت سریع اعمال کنید نیروی عمود به سطح مونتاژ صفحه نمایش ممکنه از سریع رفتن بترسید اما به ارامی بیشتر ممکنه قاب رو خم کنید.قدم یازدهم : با استفاده از یک جداکننده پایه عقب را از ایفون در گوشه وکنار بالا ازاد کنید.تعمیرات موبایل در کرجقدم دوازدهم : همان روش را در طرف دیگر ایفون تکرار کنید . سر دهید سوزن را کاملا در سوراخ مربع شکل ممکنه نیاز باشه ابزار را تکان دهید ونیروی زیادی رواعمال کنید تا ان را تمام کنید.قدم سیزدهم : بالا بکشید پایه عقب را توسط هل دادن ممکنه از سریع رفتن بترسید اما به ارامی بیشتر ممکنه قاب رو خم کنید.قدم چهاردهم :مطمعن شوید که قبل از قطع اتصال کابل هدفون گوشی خاموش است از یکک ابزار برای جدا کردن کابل هدفون استفاده کنید.قدم پانزدهم : نمایش مونتاژ صفحه نمایشنوار نارنجی رنگ محافظ سیم کشی انتن سفید را از اطراف برداریدقدم شانزدهم : از یک جداکننده برای قطع دوکابل انتن از تخته ارتباطاتقدم هفدهم: این سه پیچ را جدا کنید یک پیچ برای وصل کردن برد ایفون به دوربیندو پیچ یکی در هرگوشه ای از بردقدم هجدهم : اسفاده کنید از یک جدا کننده برای قطع اتصال دوربیندوربین را بالا بکشید و از ایفون جدا کنیدقدم نوزدهم : از لبه مقابل باطری اتصالات باطری را جدا کنید بین باطری و چهارچوب پلاستیکی و بالا بکشید باطری که البته چسبیده شده و متصل است اما باید به ارامی ازاد شودقدم بیستم : با یک جدا کننده بین برد در سمت مخالف اتصال باطری و به رامی بالا بکشید بیش از حد بالا نبرید زیرا هنوز 4 کانکتور متصل در پایین برد وجود داردقدم بیست و یکم : به شیوه مشابه جدا کننده ای بین برد جایی که دوربین بود باز هم بیش اندازه بالا نبرید چون هنوز جهار کانکتور متصل در پایین وجود داردقدم بیست و دوم : بالا بکشید برد رو به ارامی و سر دهید یک جداکننده را به سمت باطری و مرکز ایفون برای قطع اتصال بلندگوقدم بیست و سوم : به طرف دیگر برد بروید واستفاده کنید یک جداکننده برای قطعکابل سنسور لمسی در زیر صفحه بردقدم بیست و چهرم : یک جداکننده بین نوار قفل سیاه و بالا بکشید و بچرخانید نود درجهقدم بیست و پنجم : هم باتری هم صفحه برد را باهم نگه دارید و سر دهید هر دو قسمت را از انتن نارنجی و از ایفون خارج کنیدقدم بیست و ششم : جدا کنید 3 پیچ که قاب جلویی را به ایفون متصل می کندقدم بیست وهفتم : ایفون را نود درجه بچرخانید و دو پیچ را از پایین ایفونقدم بیست و هشتم : ایفون نود درجه کنید و جدا کنید سه پیچ را زا هز طرف ایفونقدم بیست و نهم : ایفون را نود درجه کنید و جدا کنید 2 پیچ از بالای ایفونقد مسی ام بالا بکشید قاب جلویی و دور کنید انرا از ایفونقدم سی و یکم :مونتاژصفحه باقی ماند