پودر رنگی در اجرای بتن ریزی و کف سازی
پودر رنگی توسط پایه سیمانی هم زمان با اجرای بتن سخت به عنوان پوششی نهایی می باشد و با دستگاه ماله برقی انجام خواهد شد و در پایان سطحی کاملا صاف و صیقل خورده را برای شما به وجود می آورد. پودر رنگی سبب ایجاد خاصیت ضد سایش شدن زمین می شود و عایق خوبی در برابر گرما و رطوبت گزارش شده است.
اجرای بتن رنگی بیشتر در قسمت هایی اعم از کارگاه های آهنگری و جوشکاری که دارای سخت کاری هستند، کاربرد دارد و خاصیتی از جمله ضد سایشی و مقاومت بالا را دارا می باشد. این پودر جهت اتصال بتن قدیمی به بتن جدید و جهت ایجاد روکش سخت بتنی قابلیت استفاده دارد.
ویژگی اصلی پودر رنگی

ویژگی اصلی که پودر رنگی دارد، مقاومت بالای آن در مقابل فشارهای وارد شده در مکان های صنعتی می باشد و در مکان هایی استفاده می شود که رفت و آمد و تردد زیاد است. اجرای کف سازی با رنگی، دوام بتن را افزایش می دهد