تاثیری که کاردرمانی و فیزیوتراپی در مداوای بیماری های سوختگی دارد، بسیار زیاد می باشد. فیزیوتراپیست ها در مرکز پزشکی طب نو با توجه به میزان و وسعتی که سوختگی دارد از راه های درمانی مناسب استفاده می کند.

شخص معالجه گر برای تثبیت وضعیت بیمار از آتل استفاده می کند. به منظور بهبود و مداوای وضعیت پوست از درمان هایی مانند ماساژ ناحیه آسیب دیده و یا روش فشار درمانی یعنی ایجاد فشار بر روی ناحیه سوختگی با به کار گیری باند هایی که سفت و تنگ می باشند که به منظور جلوگیری از ایجاد اسکار های کلوئید و هایپر تروفیک می باشد، استفاده می کند. در مواردی دیده است که روش تحریک های الکتریکی و استفاده از اولتراسوند و الکتریک سیمولشن برای درمان به کار گرفته می شود. خود بیمار موظف به انجام مرتب حرکات مناسب ورزشی می باشد.

فیزیوتراپیست در طول معالجه سعی در حفظ دامنه حرکتی مفصل های بیمار دارد و از بروز تغییر شکل و دفرمه شدن آن ها جلوگیری می کند. او به پاکسازی راه های هوایی می پردازد که در چنین شرایطی طول طبیعی بافت ها به خوبی حفظ می شود و قدرت عضلانی به بیمار باز می گردد و بعد از طی مراحل معالجه، کاملا بهبود می یابد و حداکثر میزان در عملکرد را به دست می آورد.

سوختگی ها باید به سرعت مداوا شوند و اگر به موقع این کار انجام نشود سبب تورم زیاد مفاصل و بافت هایی می شود که در اطراف آن وجود دارد و به مرور مفصل ها تغییر شکل خواهند داد. راه ابتدایی که برای درمان در خانه باید انجام گیرد تا به یک مرکز پزشکی برای مداوا برسید و یا با برقرای تماس افراد متخصص در این زمینه برای معالجه و در طی آن انجام فیزیوتراپی در منزل و کاردرمانی در منزل در محل حاضر شوند، استفاده از آب سرد می باشد، توجه داشته باشید که هرگز از یخ استفاده نکنید زیرا که این کار آسیب وارد شده را تشدید می کند.

برای ادامه روند درمانی بهترین کار استفاده از خدمات در خانه می باشد که متخصص کاردرمانی در منزل و فیزیوتراپی در منزل را برای بیمار انجام دهد و بیمار دوره مداوای خود را به راحتی در خانه سپری کند و مجبور به رفتن به بیرون از خانه نباشد.