از آنجایی که نایلون شیرینگ خاصیت شکل پذیری زیادی را دارد در طول تولید باید طرز تولید و نوع دستگاه باید برگرفته از شمایل محصول نهایی باشد.

در طول آزمایش در محیط آزمایشگاهی به وضوح قابل مشاهده است،

هر چه فشردگی و تورم در شیرینگ افزایش پیدا میکند،به همان میزان طول شیرینگ نیز کاهش پیدا می کند.

نسبت به ضربه به هد خروجی از ۱/۱ به ۱/۳ افزایش پیدا میکند،یک افزایش ناچیز بر سطح افقی قابل مشاهده است.

علاوه بر آن سرعت پیچش قلاب نیز بر روی شیرینگ تاثیر مستقیم دارد.

همانطور که از مراحل یاد شده مشخص است مراحل تولید باید کاملا بر اساس اطلاعات مشتری برنامه ریزی شود.
نایلون شیرینگ
نایلون شیرینگ در سایز های متفاوت تولید می شود که از ۶ سانتی متر شروع و به ۱۲۰ سانتی متر با ضخامت های بین ۳۰ تا ۴۰۰ میکرون ختم میگردد.

مصرف کنندگان باید به طول،عرض و وزن محصول خود توجه کنند تا متناسب با محصول آنها شیرینگ در ابعاد و مشخصات خاصی عرضه می گردد.