تنها در آزمون آیین نامه اصلی رانندگی (آزمون آیین نامه سرهنگ) است که از تمامی بخش های معرفی شده کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی سوال داده میشود، این نکته را در نظر داشته باشید که
سراسری می باشد و نمونه سوالات آیین نامه رانندگی استانها و شهرستانها هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند ،سوالات آیین نامه رانندگی تست درایو بر اساس کتاب جدید آیین نامه راهنمایی و رانندگی تهیه و تنظیم شده است ،در ادامه شما را با بخشی از این سوالات آشنا میکنیم.


چند مورد از نمونه سوالات آیین نامه با پاسخنامه
۱- در بخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم عبور با وسیله ای است که ….
۱-از راه اصلی عبور می کند
۲-از راه فرعی عبور می کند
۳- به سمت راست گردش می کند
۴-در طرف رست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد
پاسخ صحیح : گزینه ۱


۲-علائم هشدار دهنده برای خطر به چه شکلی ترسیم می گردند؟
۱-هشت گوشه
۲-دایره ای
۳-لوزی شکل
۴-مثلث
پاسخ صحیح :گزینه ۴


۳- در هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از جهت مخالف حرکت می کند برای افزایش ایمنی تردد از چه فاصله ای باید چرا نور پایین استفاده نمود؟
۱ -۱۵۰ متری
۲- ۵۰ متری
۳- ۱۰۰متری
۴- ۷۵متری
پاسخ صحیح: گزینه ۱