سلام مدتی هست گوشی lg v20 من هنگ می کنده
کند میشه
باید چیکار کنم
دارم خیلی اذیت میشم