سلام
دوستان یه هوایی g525 برام اوردن که موقع که وصل میکنم منبع جریان کشی 0.05 میکشه و ثابت میمونه
راهنمایی لطفا ؟