برا این مدل tishknet e5577s-932 با این شماره سریال : 394729653019149 فلش کد و آنلاک کد میخواستم .