سلام بنده تعمییر کارم (البته تازه شروع کردم) شنیدم که واسه گوشیای ک باطریشون نیست میشه باطری ساخت !! البته واسه همه گوشیا میشه این کارو کردمیخواستم بپرسم چطوریه و چه وسایلی لازمه تهیه کنم تشکر