باسلام به دوستان عزیزاین مدل رو میخوام فارسی کنم اما سیستمم به هیچ عنوان درایورش رو شناسای نمیکنه MT65XX android phone