کاربر musung به دلیل توهین به ادمین محترم آقای مرتضی آخوند زاده و دخالت در اموری که به ایشون هیچ ربطی نداره و بعد از چندین نوبت تذکر برای همیشه از حضور در انجمن محروم شدند .