سلام
ببخشید کسی نقشه مسیر صدای s500 رو نداره
یه s500 دارم که صدا از هندز فری پخش میشه ولی از اسپیکر صدا نمیاد . فلتها رو هم با یه برد دیگه تست کردم که مشکل نداشت و مطمئن هستم از مسیر صدا مشکل هست